Selasa, 14 Mei 2013

ASMA' ABU BAKAR (PART 4)


Asma' binti Abu Bakar pernah datang menemui Rasulullah s.a.w dan berkata, "Ya Nabi Allah! tidak ada apa-apa di rumahku kecuali apa yang dibawakan Zubair untukku. Salahkah bila aku menginfakkan sebahagian dari yang dibawakannya itu?' Baginda menjawab, infakkanlah setakat yang kamu sanggup. Jangan mengumpul harta, atau Allah akan menahannya darimu." Kedermawanan Asma' tidak diragukan lagi. Prinsip hidupnya adalah menyedekahkan apa yang ada, tanpa menyimpannya. la sangat meyakini bahawa dengan memperbanyak sedekah akan menambah rezeki dan menyelesaikan masalah.

Diriwayatkan bahawa jika Asma' binti Abu Bakar sakit, maka beliau akan membebaskan semua hamba miliknya. jika ia merasa sakit kepala, maka ia akan meletakkan tangannya di kepalanya, seraya berkata, "Tubuhku dan yang diampuni Allah sudah cukup!" Asma' pun sering menasihati putera-puteri dan ahli keluarganya, "Berinfaklah dan bersedekahlah dan jangan menanti agar wangmu berlebih. jika engkau mengharapkan wangmu berlebih, engkau tidak akan mendapatkannya. Tetapi jika engkau bersedekah, engkau tidak akan menderita kerugian."

Demikian Islam melekat kukuh pada dirinya, sehingga kepada ibu kandungnya pun ia sangat berhati-hati,  ibu kandungnya belum memeluk Islam. Diriwayatkan bahwa Qutayrah binti Abdul Uzza - iaitu istri Abu Bakar ( yang telah diceraikan pada zaman jahiliyah karana masih kufur) ibunya telah mengunjungi Asma' binti Abu Bakar r.a dengan membawa kurma, rnentega cair dan daun mimosa. Tetapi Asma' telah menolak dan tidak mahu menerima pemberiannya itu, bahkan Asma' telah melarang ibunya itu memasuki rumahnya. Kemudian Asma' menemui Aisyah ra., "Tolong tanyakan kepada Rasulullah s.a.w." Aishah menjawab, "Sebaiknya kamu izinkan ibumu masuk dan menerima pemberiannya." Kemudian Allah menurunkan wahyu-Nya:

Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu kerana agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu. Dan barangsiapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (Al-Mumtahanah: 8-9).


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Asaalamualaikum...
jangan lupa tinggalkan komen anda yerp:)